Je na čase trošku znásobit složitost nastavení systému řízení – Ackermannem.Když auto projíždí zatáčkou, vnitřní kolo opisuje menší kružnici než kolo vnější. Jako Ackermann se označuje rozdíl úhlů, které svírá osa vnitřního a vnější kola při zatáčení.

Definice Ackermannu zní jednoduše, ale ve skutečnosti má na výslednou geometrii řízení vliv celá řada věcí. Rozbíhavost, Caster, odklon,  Bump Steer a v neposlední řadě i samotná míra zatočení, kde v každém bodě mohou být podmínky jiné.

U podvozků měřítka 1:8 se používají dva systémy řízení.

Na většině podvozků (Kyosho, Xray, Mugen, CasterRacing, …) najdeme tzv. „old-school“ typ, který tvoří dva sloupky řízení s rameny řízení, které přenášejí tahy serva prostřednictvím „plata“ řízení na dvě spojovačky řízení (spojovačky jsou připevněny na plato řízení). Tento systém řízení je a bude vždy nelineární, což znamená, že v určitém bodě zatáčky a při určité rychlosti bude auto zatáčet více, než v jiném bodě zatáčky při jiné rychlosti. Posunutím spojovaček řízení na platu řízení směrem dozadu se Ackermann zmenšuje a naopak posunutím směrem vpřed zvětšuje.  Pokud se tedy spojovačky řízení posunou dozadu, zvýší se odezva řízení a auto bude ochotněji a lépe najíždět do zatáčky. Posunou-li se spojovačky dopředu,  auto bude lépe zatáčku projíždět, zlepší se výjezd ze zatáčky, sníží se odezva řízení a auto bude mít horší nástup do zatáčky. Čím více jsou spojovačky řízení vepředu, tím později dosáhne podvozek při zatáčení svého maxima.

Pozn.: Jako „Ackermann“ je v modelářské hatmatilce označované několikrát zmiňované plato řízení.

Druhý používaný systém řízení, který lze nalézt např. na podvozcích Losi a The Car, je tvořen také dvěma sloupky řízení s táhly řízení, které jsou spojeny platem řízení, ale liší se tím, že spojovačky řízení nejsou připojené na plato řízení ale přímo na táhla řízení. Tento systém vykazuje mnohem lineárnější chování a nemá tedy v průběhu zatáčení maxima a minima. Ackermann se v tomto případě nastavuje kombinací změny délky spojovacího plata řízení a výběru odpovídajícího montážního otvoru v ramenu řízení. Použití kratšího spojovacího plata řízení = větší Ackermann a naopak.

Zdroj: JQpruducts + vlastní invence.

 Zanechat komentář

(required)

(required)

Můžete používat tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

   
© 2011 Caster Racing Fusion EX-1 Suffusion theme by Sayontan Sinha
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde